AKTUALNE SZKOLENIA ELEKTRYCZNE: G1/2/3 | Koszt: 89 zł (zw. z VAT)
styczeń 2019
Posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną
nr 671 powołaną przez Prezeza URE.
Gliwice 21.01.2019 godz. 16:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Wydział Architektury, ul. Ks. M. Strzody 10, Gliwice (o nr sali pytać na portierni - sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
Częstochowa 22.01.2019 godz. 16:00
zapisz się
Warszawa 23.01.2019 godz. 16:00
zapisz się
Rzeszów 24.01.2019 godz. 16:00
zapisz się
Toruń 24.01.2019 godz. 16:00
zapisz się
Bełchatów 25.01.2019 godz. 16:00
zapisz się
Bielsko-Biała 25.01.2019 godz. 16:00
zapisz się
Gliwice 28.01.2019 godz. 16:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Wydział Architektury, ul. Ks. M. Strzody 10, Gliwice (o nr sali pytać na portierni - sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
Poznań 28.01.2019 godz. 16:00
zapisz się
Katowice 29.01.2019 godz. 16:00
zapisz się
Wrocław 30.01.2019 godz. 16:00
zapisz się
Warszawa 30.01.2019 godz. 16:00
zapisz się
Gdańsk 31.01.2019 godz. 16:00
zapisz się
SZKOLENIE NA POMIARY ELEKTRYCZNE: | Koszt: 349 zł (zw. z VAT)
styczeń 2019
Posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną
nr 671 powołaną przez Prezeza URE.
Gliwice 28.01.2019 godz. 11:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Wydział Architektury, ul. Ks. M. Strzody 10, Gliwice (o nr sali pytać na portierni - sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
Poznań 28.01.2019 godz. 11:00
zapisz się
Wrocław 30.01.2019 godz. 11:00
zapisz się
Warszawa 30.01.2019 godz. 11:00
zapisz się
Gdańsk 31.01.2019 godz. 11:00
zapisz się

Uprawnienia elektryczne - informacje:

Wszystkie nasze szkolenia elektryczne zakończone są egzaminem.

Grupa Silesia Szkolenia sp. z o.o. zajmuje się szeroko pojętym dokształcaniem osób dorosłych w zakresie szkoleń zawodowych i uprawnień elektrycznych. W profilu działalności naszej firmy znajduje się organizacja kursów przygotowawczych wraz z egzaminami na uprawnienia elektryczne zarówno w zakresie dozoru jak i eksploatacji. Kurs na uprawnienia elektryczne przygotowuje do pracy na stanowisku elektryka "E" - eksploatacja lub dozór "D" urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Szkolenie elektryczne przeznaczone jest dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, takich jak:


Grupa 1 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 2 (eksploatacja + dozór): Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 3 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • turbiny gazowe;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Oferta szkoleniowa obejmuje następujące kursy:

ZAKRES I TEMATYKA KURSÓW ELEKTRYCZNYCH DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE KONTROLNO POMIAROWE

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. Urządzenia elektrotermiczne;
 6. Urządzenia do elektrolizy;
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. Elektryczna sieć trakcyjna;
 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. Aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji;

Zapraszamy do zapisania się na nasz kurs elektryczny (pełny zakres G1, G2, G3, uprawnienia do 1kv), organizowany regularnie w całej Polsce!

Nota informacyjna: Nota informacyjna: Szkolenia z zakresu G1 oferowane przez naszą firmę (uprawnienia SIMP) dają posiadaczowi takie same uprawnienia elektryczne/ elektryka jak tzw. uprawnienia sepowskie, uprawnienia sep, kurs sep, szkolenia sep, uprawnienia sep do 1 kv, sep uprawnienia.