AKTUALNE SZKOLENIA ELEKTRYCZNE: G1/2/3 | Koszt: 89 zł (zw. z VAT)
wrzesień 2018
Posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną
nr 671 powołaną przez Prezeza URE.
Wrocław 26.09.2018 godz. 16:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Cosinus, ul. Hoene-Wrońskiego 24-25, sala nr 1, Wrocław (sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
Warszawa 26.09.2018 godz. 16:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Cosinus, ul. Łucka 13, sala K1, Warszawa (sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
Gdańsk 27.09.2018 godz. 16:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Budynek Główny AWFiS, ul. Kazimierza Górskiego 1, sala 4B, Gdańsk (sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
Łódź 27.09.2018 godz. 16:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Cosinus, ul. Wólczańska 81, sala 16, Łódź (sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
Bielsko-Biała 28.09.2018 godz. 16:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: BKS STAL ul. Rychlińskiego 19, II piętro, Bielsko-Biała (sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
Kraków 28.09.2018 godz. 16:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Budynek dydaktyczny WSZIB ul. Armii Krajowej 8, sala nr 01AK8, Kraków (sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)Budynek dydaktyczny WSZIB ul. Kijowska 14, sala nr 8K, Kraków (sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
październik 2018
Posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną
nr 671 powołaną przez Prezeza URE.
Gliwice 01.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Wydział Architektury, ul. Ks. M. Strzody 10, Gliwice (o nr sali pytać na portierni - sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
Warszawa 03.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Toruń 04.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Katowice 05.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Gliwice 08.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Wydział Architektury, ul. Ks. M. Strzody 10, Gliwice (o nr sali pytać na portierni - sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
Łódź 09.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Łódź
Warszawa 10.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Poznań 10.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Olsztyn 11.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Gdańsk 12.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Gliwice 15.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Wydział Architektury, ul. Ks. M. Strzody 10, Gliwice (o nr sali pytać na portierni - sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
Wrocław 16.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Warszawa 17.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Kraków 17.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Częstochowa 18.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Rzeszów 18.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Opole 19.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Gliwice 22.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Wydział Architektury, ul. Ks. M. Strzody 10, Gliwice (o nr sali pytać na portierni - sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
Zielona Góra 22.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Poznań 23.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Katowice 24.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Szczecin 24.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Warszawa 25.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Bełchatów 25.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Kraków 26.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Gliwice 29.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Wydział Architektury, ul. Ks. M. Strzody 10, Gliwice (o nr sali pytać na portierni - sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
Wrocław 29.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Gdańsk 30.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Bielsko-Biała 31.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
Warszawa 31.10.2018 godz. 16:00
zapisz się
SZKOLENIE NA POMIARY ELEKTRYCZNE: | Koszt: 349 zł (zw. z VAT)
wrzesień 2018
Posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną
nr 671 powołaną przez Prezeza URE.
Wrocław 26.09.2018 godz. 11:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Cosinus, ul. Hoene-Wrońskiego 24-25, sala nr 1, Wrocław (sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
Warszawa 26.09.2018 godz. 11:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Cosinus, ul. Łucka 13, sala K1, Warszawa (sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
Gdańsk 27.09.2018 godz. 11:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Budynek Główny AWFiS, ul. Kazimierza Górskiego 1, sala 4B, Gdańsk (sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
Kraków 28.09.2018 godz. 11:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Budynek dydaktyczny WSZIB ul. Armii Krajowej 8, sala nr 01AK8, Kraków (sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
październik 2018
Posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną
nr 671 powołaną przez Prezeza URE.
Poznań 23.10.2018 godz. 11:00
zapisz się
Kraków 26.10.2018 godz. 11:00
zapisz się
Gliwice 29.10.2018 godz. 11:00
zapisz się
Miejsce szkolenia: Wydział Architektury, ul. Ks. M. Strzody 10, Gliwice (o nr sali pytać na portierni - sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)
Wrocław 29.10.2018 godz. 11:00
zapisz się
Gdańsk 30.10.2018 godz. 11:00
zapisz się
Warszawa 31.10.2018 godz. 11:00
zapisz się

Uprawnienia elektryczne - informacje:

Wszystkie nasze szkolenia elektryczne zakończone są egzaminem.

Grupa Silesia Szkolenia sp. z o.o. zajmuje się szeroko pojętym dokształcaniem osób dorosłych w zakresie szkoleń zawodowych i uprawnień elektrycznych. W profilu działalności naszej firmy znajduje się organizacja kursów przygotowawczych wraz z egzaminami na uprawnienia elektryczne zarówno w zakresie dozoru jak i eksploatacji. Kurs na uprawnienia elektryczne przygotowuje do pracy na stanowisku elektryka "E" - eksploatacja lub dozór "D" urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Szkolenie elektryczne przeznaczone jest dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, takich jak:


Grupa 1 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 2 (eksploatacja + dozór): Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 3 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • turbiny gazowe;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Oferta szkoleniowa obejmuje następujące kursy:

ZAKRES I TEMATYKA KURSÓW ELEKTRYCZNYCH DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE KONTROLNO POMIAROWE

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. Urządzenia elektrotermiczne;
 6. Urządzenia do elektrolizy;
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. Elektryczna sieć trakcyjna;
 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. Aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji;

Zapraszamy do zapisania się na nasz kurs elektryczny (pełny zakres G1, G2, G3, uprawnienia do 1kv), organizowany regularnie w całej Polsce!

Nota informacyjna: Nota informacyjna: Szkolenia z zakresu G1 oferowane przez naszą firmę (uprawnienia SIMP) dają posiadaczowi takie same uprawnienia elektryczne/ elektryka jak tzw. uprawnienia sepowskie, uprawnienia sep, kurs sep, szkolenia sep, uprawnienia sep do 1 kv, sep uprawnienia.